Cập nhật lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội mới nhất

Vay mua nhà ở xã hội là gói vay thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vay mua nhà xã hội có gói dư nợ đến 30.000 tỷ đồng, vậy lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội hiện nay ở mức bao nhiêu? 

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội hiện nay

Thống đống ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1956/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với khoản dư nợ cho các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Mức lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại áp dụng vào năm 2022 đối với các khoản vay hỗ trợ nhà ở năm 2022 là 4,8%/năm, không thay đổi so với năm 2021.

Về hạn mức vay mua nhà ở xã hội, theo quy định là tối đa không quá 500 triệu đồng. Đối với những khách hàng muốn vay để sửa chữa xây dựng lại nhà ở thì mức vốn được hỗ trợ tối đa bằng 70% giá trị dự toán, tối đa không quá 500 triệu và không vượt quá 70% trên tổng giá trị tài sản đảm bảo.

Khi vay mua nhà ở, sửa chữa hoặc xây dựng mới thì thời hạn vay sẽ thay đổi như thỏa thuận và phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa là 25 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội

Đối tượng được vay mua nhà ở xã hội

Theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 thì các đối tượng sẽ được hỗ trợ chính sách vay mua nhà ở xã hội, bao gồm:

 • Người có công với cách mạng
 • Gia đình hộ nghèo, cận nghèo
 • Hộ gia đình của các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai
 • Người có thu nhập thấp, nằm trong hộ nghèo, cận nghèo trong khu vực

Ngoài những đối tượng trên, các đối tượng dưới đây cũng sẽ được ưu tiên để vay mua nhà ở xã hội:

 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan
 • Cán bộ, công nhân viên chức
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất phải giải tỏa đất, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được nhà nước bồi thường nhà ở, đất ở…

Xem thêm: Gói vay mua nhà 30.000 tỷ đồng sẽ dành cho đối tượng nào?

Những quy định về vay mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CPNghị định số 49/2021/NĐ-CP của chính phủ về phát triển và quản lý xã hội được quy định:

 • Chỉ cho vay 80% giá trị tổng tài sản nhà ở xã hội, 70% giá trị xây dựng, sửa chữa nhà ở, tối đa là 500 triệu/công trình.
 • Thời hạn cho vay được tối đa là 25 năm, kể từ ngày ngân hàng giải ngân khoản vay
 • Phải có nguồn thu nhập ổn định, có khả năng trả nợ như cam kết với Ngân hàng chính xã hội, và gửi tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng chính xã hội.
 • Có mức vốn tối thiểu là 20% trên tổng hợp đồng mua nhà ở xã hội, 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với nhà xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở.
 • Đối tượng không nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên, các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được vay theo quy định của thủ tướng chính phủ.
 • Lãi suất vay mua nhà ở xã hội được nhà nước đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân các ngân hàng thương mại. Lãi suất này sẽ rất phù hợp cho những người có thu nhập thấp, hộ nghèo và cận nghèo.

Mức lãi suất mua nhà ở xã hội chỉ 4,8%/năm? Đây có phải là mức lãi suất thấp nhất? Trên đây là tổng hợp những thông tin hữu ích nhất về lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội. Theo dõi chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất về lãi suất vay mua nhà.

Nguồn bài viết: thebank.vn