Hướng dẫn vay mua nhà trong gói 30.000 tỷ đồng

Bộ xây dựng ban hành quy định vay mua nhà trong gói 30.000 tỷ đồng

Sau đây, chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những thông tin cụ thể về đối tuợng, các yêu cầu và một vài lưu ý cho thủ tục vay gói mua nhà 30.000 tỷ đồng.

1. Đối tượng được vay gói mua nhà 30.000 tỷ đồng

a. Doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp trong diện vay phải là chủ đầu tư nhà ở xã hội, được quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 • Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựng.
 • Doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 và các Quyết định số 65, 66, 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Cá nhân

 • Hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp.
 • Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định.
 • Người lao động tự do, kinh doanh cá thể.

Hướng dẫn vay mua nhà trong gói 30.000 tỷ đồng

Hình 2: Mô hình nhà cá nhân

2. Yêu cầu bắt buộc đối với các đối tượng vay vốn

 • Các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và văn bản chấp thuận đầu tư
 • Có đất sạch và giấy phép xây dựng, trường hợp được miễn giấy phép xây đựng thì phải có văn bản xác nhận của Sở xây dựng địa phương.
 • Đối tượng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên. Các hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật, ký kết sau ngày 7/1/2013.

3. Mục đích vay vốn

Doanh nghiệp vay vốn để trả các chi phí chưa thanh toán phát sinh từ ngày 7/1/2013 (không bao gồm chi phí thuế) để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội.

Hướng dẫn vay mua nhà trong gói 30.000 tỷ đồng

Hình 3: Chung cư

4. Một số lưu ý khác

 • Việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày 1/6/2013.
 • Bộ Xây dựng đề nghị các ngân hàng phối hợp với các chủ đầu tư dự án có nhà ở bán hướng dẫn người mua được tiếp cận vốn vay, nếu có nhu cầu. Tốt nhất là tạo điều kiện để người mua được vay cùng một ngân hàng với chủ đầu tư.

Tuy vậy, không được bắt buộc khách hàng là hộ gia đình, cá nhân phải vay vốn tại cùng một ngân hàng mà chủ đầu tư đã vay vốn.

 • Các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có các căn hộ có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 không thuộc đối tượng được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Tuy nhiên, khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại có có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 thì lại thuộc đối tượng được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở.

Vì vậy, khi ngân hàng xem xét cho khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 vay vốn thì không xem xét dự án đó có được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở hay không.

Hi vọng với những thông tin trên, các cá nhân, tổ chức muốn vay vốn mua nhà trong gói 30.000 tỷ đồng đã nắm rõ quy định. Nếu còn thắc mắc về vấn đề này, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với ngân hàng để giải quyết.

Bộ xây dựng ban hành quy định vay mua nhà trong gói 30.000 tỷ đồng
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *